Spółka notowana na New Connect. W dniu 28 czerwca 2018r. doszło do zmiany nazwy Spółki z Varsav VR SA na Varsav Game Studios SA. (ticker VAR).

Relacje inwestorskie:  Łukasz Rosiński – lukasz.rosinski@varsav.com

Autoryzowany Doradca:

Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j.
ul. Mokotowska 51/53 lok. 1, 00-542 Warszawa
T: + 48 39 950 15 83
E-mail: biuro@kwlaw.pl

Animator akcji: DM PKO BP