(1/2021) Dojście do skutku emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta, tj. Mooneaters S.A. oraz planowana zmiana udziału Emitenta posiadanego w spółce zależnej.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym w ramach Spółki zależnej od Emitenta, tj. Mooneaters S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej: "Spółka...

czytaj dalej