(21/2019) Zmiana stanu posiadania

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.   Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 16 grudnia 2019 roku Emitent powziął informację od Varsav S.A....

czytaj dalej

(20/2019) Zmiana stanu posiadania

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.   Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 16 grudnia 2019 roku Emitent powziął informację od Varsav S.A....

czytaj dalej

(18/2019) Zmiana stanu posiadania

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.   Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 16 grudnia 2019 roku Emitent powziął informację od Varsav S.A....

czytaj dalej

(14/2019) Zwrot nakładów poniesionych na projekt Bee Simulator

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Emitenta niniejszym informuję, że biorąc pod uwagę całość płatności netto wynikających z umowy z Wydawcą, minimalną kwotę, która przypadnie na Emitenta z tytułu Umowy o współpracy z Epic Games Inc....

czytaj dalej