(5/2019) Aktualizacja strategii Emitenta na rok 2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku (dot. aktualizacji strategii działalności...

czytaj dalej

(54/2018) Zmiana stanu posiadania

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku Emitent powziął informację od Varido Investment...

czytaj dalej