(7/2018) Zawarcie umowy wydawniczej na grę Bully Giant

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd VARSAV VR S.A. informuje, że w dniu 22.05.2018 Emitent zawarł umowę wydawniczo-dystrybucyjną na grę Bully Giant ze studiem Orbital Coffee Games reprezentowanym przez dwie osoby fizyczne. Działalność...

czytaj dalej

(6/2018) Wykup obligacji serii D

Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 16 maja 2018 roku dokonał wykupu obligacji serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 16 listopada 2017 roku oraz dokonał wypłaty odsetek. Wykup obejmuje 200 sztuk...

czytaj dalej

(5/2018) Zawiązanie Spółki – Imperial Porters Sp. z o.o.

Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 09.04.2018 roku zawiązana została spółka pod firmą "Imperial Porters Sp. z o.o.". Przedmiotem działalności Imperial Porters Sp. z o.o. będzie portowanie gier komputerowych. Kapitał zakładowy Imperial...

czytaj dalej