(6/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej złożoną przez Panią Annę Andrzejak (raport bieżący EBI nr 5/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, w dniu 14 kwietnia...

czytaj dalej

(4/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2020 roku powziął informację o rezygnacji Pana Konrada Mroczka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 14 kwietnia 2020 roku z powodów...

czytaj dalej

(3/2020) Raport roczny Spółki za rok 2019

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2019 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

czytaj dalej

(12/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

czytaj dalej