(1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - raport okresowy kwartalny za...

czytaj dalej

(28/2018) Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2018 roku w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych serii A dokonanej na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku w...

czytaj dalej

(27/2018) Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2018 roku w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych serii A dokonanej na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku w...

czytaj dalej

(26/2018) Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2018 roku w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych serii A dokonanej na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku w...

czytaj dalej

(24/2018) Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i...

czytaj dalej

(23/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Dominika Gaworeckiego, w dniu 31.10.2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała w drodze kooptacji Pana...

czytaj dalej