(3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i...

czytaj dalej

(2/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Tomasza Milasa (raport bieżący EBI nr 14/2020 z dnia 2 września 2020 roku), w dniu 21 stycznia...

czytaj dalej

(15/2020) Rejestracja przez Sąd zmian statutu Spółki

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 września...

czytaj dalej

(13/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2020 roku. 1/ Raport kwartalny 2Q2020 Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

czytaj dalej

(12/2020) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2020 roku powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku uchwały w sprawie powołania Pana Łukasza Rosińskiego do pełnienia...

czytaj dalej

(11/2020) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 18 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 15/2020 powołującą na okres nowej wspólnej kadencji następujące osoby na Członków...

czytaj dalej