(12/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

czytaj dalej

(11/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

czytaj dalej

(9/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i...

czytaj dalej

(7/2019) Skonsolidowany raport roczny za rok 2018

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu...

czytaj dalej