Walne Zgromadzenia

Home / Walne Zgromadzenia

KOMUNIKATY

Zarząd Emitenta Varsav Game Studios S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 17 lipca 2023 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna, przy ul. Hożej 37 lok. 16 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

VGS – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
VGS – Projekty uchwał na NWZ
VGS – Wzór formularza pełnomocnictwa
VGS – Liczba akcji i głosów na dzień ogłoszenia NWZ
VGS – Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
VGS – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zarząd Emitenta Varsav Game Studios S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 14:00 w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek-Fijałkowska s.c. przy ul. Hożej 37 lok. 16 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

VGS – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
VGS – Projekty uchwał na NWZ
VGS – Wzór formularza pełnomocnictwa
VGS – Liczba akcji i głosów na dzień ogłoszenia NWZ

Zarząd Emitenta Varsav Game Studios S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 14:00 w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek-Fijałkowska s.c. przy ul. Hożej 37 lok. 16 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

VGS – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
VGS – Projekty uchwał na NWZ
VGS – Wzór formularza pełnomocnictwa
VGS – Liczba akcji i głosów na dzień ogłoszenia NWZ

Zarząd Emitenta Varsav Game Studios S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00 w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek-Fijałkowska s.c. przy ul. Hożej 37 lok. 16 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

VGS – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
VGS – Projekty uchwał na NWZ
VGS – Wzór formularza pełnomocnictwa
VGS – Liczba akcji i głosów na dzień ogłoszenia NWZ

Zarząd Emitenta Varsav Game Studios S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 18 czerwca 2020 roku, na godzinę 11:00 w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek-Fijałkowska s.c. przy ul. Hożej 37 lok. 16 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

VGS – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
VGS – Projekty uchwał na NWZ
VGS – Wzór formularza pełnomocnictwa
VGS – Liczba akcji i głosów na dzień ogłoszenia NWZ

Zarząd Emitenta Varsav Game Studios S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 maja 2019 roku, na godzinę 11:00 w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek-Fijałkowska s.c. przy ul. Hożej 37 lok. 16 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

VGS – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
VGS – Projekty uchwał na NWZ
VGS – Wzór formularza pełnomocnictwa
VGS – Liczba akcji i głosów na dzień ogłoszenia NWZ

Zarząd Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę godzinę 11:00 w kancelarii notarialnej Krzysztofa Buka przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

VGS – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
VGS – Projekty uchwał na NWZ
VGS – Wzór formularza pełnomocnictwa
VGS – Liczba akcji i głosów na dzień ogłoszenia NWZ

Zarząd Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00 w kancelarii notarialnej M. Biwejnis &P. Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

VVR – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
VVR – Projekty uchwał na NWZ
VVR – Wzór formularza pełnomocnictwa
VVR – Liczba akcji i głosów na dzień ogłoszenia NWZ

Zarząd Emitenta Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 1 marca 2017 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

VVR – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
VVR – Projekty uchwał na NWZ
VVR – Wzór formularza pełnomocnictwa
VVR – Liczba akcji i głosów na dzień ogłoszenia NWZ

Zarząd Emitenta Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 lutego 2017 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

VVR – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
VVR – Projekty uchwał na NWZ
VVR – Wzór formularza pełnomocnictwa
VVR – Liczba akcji i głosów na dzień ogłoszenia NWZ

Zarząd Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 11 sierpnia 2016 roku, na godzinę 10.30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Szmala w Czeladzi, ul. 1 Maja nr 18.

ZAŁĄCZNIKI:

Uchwały

Zarząd Emitenta Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 grudnia 2015 roku, na godzinę 11:00 w lokalu przy ul. Słowackiego 12/4 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

YOU_Projekty_Uchwal
YOU_formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
YOU_Ogloszenie_o_zwołaniu_NWZA

Zarząd Emitenta Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 października 2015 roku, na godzinę 10:00 w lokalu przy ul. Słowackiego 12/4 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

YOU_Projekty_Uchwal_na_NWZA_21_10_2015.pdf
YOU_formularz do wykonywania prawa głosu przez pelnomocnika_na_NWZA_21_10_2015.pdf
YOU_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_21_10_2015.pdf

Zarząd Your Image S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2014 roku.

ZAŁĄCZNIKI:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2014

Zarząd Spółki Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 o godzinie 11.00 przy ulicy Mariackiej 20/4 w Katowicach. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

YI_Projekty_uchwał_ZWZ.pdf
YI_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
YI_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA.pdf

Zarząd Spółki Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2013 r. o godz. 09.00 w siedzibie centrali Spółki przy ul. Mariackiej 20/4 w Katowicach. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

YI_Projekty_uchwał_ZWZ.pdf
YI_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
YI_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA.pdf