Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 2 października 2017 roku:

Varsav S.A.: liczba głosów na NWZ – 10.308.571, udział w głosach na NWZ – 100 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 57,11 proc.