(11/2017) Umorzenie obligacji serii C

Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z dokonany w dniu dzisiejszym, tj. 9 maja 2017 roku wykupem 150 obligacji serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 30 stycznia 2017 roku oraz dokonanym w dniu 15 marca 2017...

czytaj dalej

(9/2017) Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Zarząd VARSAV VR S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym...

czytaj dalej

(8/2017) Przydział obligacji serii C

Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 7 lutego 2017 roku podjął uchwałę w przedmiocie przydziału obligacji serii C. W konsekwencji, Zarząd dokonał przydziału 300 obligacji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1.000...

czytaj dalej

(5/2017) Emisja obligacji serii C

Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 30 stycznia 2017 roku podjął uchwałę o emisji 300 sztuk obligacji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości wszystkich emitowanych obligacji w...

czytaj dalej