(11/2018) Raport roczny za rok 2017

Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2017. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 6.3. i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

czytaj dalej

(10/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe...

czytaj dalej

(9/2018) Powołanie nowego członka do Zarządu Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 7 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Łukasza Rosińskiego na stanowisko Członka Zarządu Emitenta. Życiorys zawodowy Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki:...

czytaj dalej

(8/2018) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, iż w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Łukasza Rosińskiego, Rada Nadzorcza w dniu 7 maja 2018 roku, działając na podstawie § 9 ust. 8 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w przedmiocie...

czytaj dalej

(7/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 7 maja 2018 roku Pan Łukasz Rosiński - Członek Rady Nadzorczej Emitenta - złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem 7 maja 2018 roku. Podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3...

czytaj dalej

(5/2018) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

Zarząd Emitenta wskazuje, iż raport okresowy na III kwartał 2017 roku opublikowany w dniu 14 listopada 2017 roku (EBI nr 30/2017), zawiera oczywistą omyłkę polegającą na wskazaniu, pod tabelą przedstawiającą wybrane dane finansowe Emitenta (str. 4), że Spółka...

czytaj dalej

(4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w...

czytaj dalej