(5/2018) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

Zarząd Emitenta wskazuje, iż raport okresowy na III kwartał 2017 roku opublikowany w dniu 14 listopada 2017 roku (EBI nr 30/2017), zawiera oczywistą omyłkę polegającą na wskazaniu, pod tabelą przedstawiającą wybrane dane finansowe Emitenta (str. 4), że Spółka...

czytaj dalej

(4/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w...

czytaj dalej

(2/2018) Zakończenie subskrypcji akcji serii F Emitenta

Zarząd Spółki Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr...

czytaj dalej

(1/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - raport okresowy kwartalny za IV kwartał...

czytaj dalej

(32/2017) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Varsav VR S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 roku rozwiązaniu uległa umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect zawarta z EBC Solicitors S.A. Przedmiotem ww. umowy było świadczenie...

czytaj dalej

(31/2017) Emisja obligacji serii D

Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2017 roku podjął uchwałę w przedmiocie przydziału obligacji serii D wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 16 listopada 2017 roku. W konsekwencji, Zarząd...

czytaj dalej