W nawiązaniu do raportu EBI nr 25/2017 z dnia 27 września 2017 roku („Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji Emitenta”) oraz decyzji GPW o skreśleniu z listy Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst spółki EBC Solicitors S.A. Zarząd Varsav VR S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że rozwiązaniu uległa umowa o wprowadzenie na rynek NewConnect akcji serii A, F oraz G Spółki zawarta z EBC Solicitors S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.