(24/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 2 października 2017 roku, na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej M. Biwejnis &P. Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15 w...

czytaj dalej