Zarząd Varsav Game Studios S.A. informuje, że raporty okresowe w 2021 roku będą przekazywane w następujących terminach:

Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.

Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r.

Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.

Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Raport okresowy roczny za 2020 r. – 31 maja 2021 r.