Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav Game Studios S.A. na dzień 16 maja 2019 roku

Zarząd Emitenta Varsav Game Studios S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 maja 2019 roku, na godzinę 11:00 w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek-Fijałkowska s.c. przy ul. Hożej 37 lok. 16 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav VR S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę  godzinę 11:00 w kancelarii notarialnej Krzysztofa Buka przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav VR S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku

Zarząd Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00 w kancelarii notarialnej M. Biwejnis &P. Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav VR S.A. na dzień 1 marca 2017 roku

Zarząd Emitenta Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 1 marca 2017 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav VR S.A. na dzień 6 lutego 2017 roku

Zarząd Emitenta Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 lutego 2017 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:


 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. w dniu 11 sierpnia 2016 r.

Zarząd YOUR IMAGE S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 11 sierpnia 2016 roku. Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

NWZA 11.08.2016 – Uchwały


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Your Image S.A. na dzień 11 sierpnia 2016 r.

Zarząd Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 11 sierpnia 2016 roku, na godzinę 10.30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Szmala w Czeladzi, ul. 1 Maja nr 18.

Załączniki:

Uchwały


Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. w dniu 23 grudnia 2015 r.

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 23 grudnia 2015 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.12.2015 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Emitenta Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 grudnia 2015 roku, na godzinę 11:00 w lokalu przy ul. Słowackiego 12/4 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:


Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. w dniu 21 października 2015 r.

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 21 października 2015 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.10.2015 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Emitenta Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 października 2015 roku, na godzinę 10:00 w lokalu przy ul. Słowackiego 12/4 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:


Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. w dniu 13 lipca 2015 r.

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 13 lipca 2015 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI


Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie przerwy w obradach

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2015 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia po wyczerpaniu punktów od 1 do 10 uchwalonego porządku obrad zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku do dnia 13 lipca 2015 roku do godziny 11.00 (jedenastej).

Po przerwie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostanie wznowione w Katowicach przy ul. Słowackiego 12.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2015 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Emitenta Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 10:00 w lokalu przy ul. Słowackiego 12/4 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Your Image – liczba akcji
Your Image – formularz pełnomocnictwa


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2014

Zarząd Your Image S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2014 roku.

Załącznik:


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 o godzinie 11.00 przy ulicy Mariackiej 20/4 w Katowicach. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki:


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.06.2013

Zarząd Your Image S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.06.2013 roku.

Załącznik:


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2013 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2013 r. o godz. 09.00 w siedzibie centrali Spółki przy ul. Mariackiej 20/4 w Katowicach. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki: