Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav Game Studios S.A. na dzień 18 czerwca 2020 roku

Zarząd Emitenta Varsav Game Studios S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 18 czerwca 2020 roku, na godzinę 11:00 w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek-Fijałkowska s.c. przy ul. Hożej 37 lok. 16 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav Game Studios S.A. na dzień 16 maja 2019 roku

Zarząd Emitenta Varsav Game Studios S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 maja 2019 roku, na godzinę 11:00 w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek-Fijałkowska s.c. przy ul. Hożej 37 lok. 16 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav VR S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę  godzinę 11:00 w kancelarii notarialnej Krzysztofa Buka przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav VR S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku

Zarząd Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00 w kancelarii notarialnej M. Biwejnis &P. Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav VR S.A. na dzień 1 marca 2017 roku

Zarząd Emitenta Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 1 marca 2017 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav VR S.A. na dzień 6 lutego 2017 roku

Zarząd Emitenta Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 lutego 2017 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Your Image S.A. na dzień 11 sierpnia 2016 r.

Zarząd Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 11 sierpnia 2016 roku, na godzinę 10.30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Rafała Szmala w Czeladzi, ul. 1 Maja nr 18.

Załączniki:

Uchwały

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.12.2015 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Emitenta Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 grudnia 2015 roku, na godzinę 11:00 w lokalu przy ul. Słowackiego 12/4 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.10.2015 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Emitenta Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 października 2015 roku, na godzinę 10:00 w lokalu przy ul. Słowackiego 12/4 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2015 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Emitenta Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 10:00 w lokalu przy ul. Słowackiego 12/4 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Your Image – liczba akcji
Your Image – formularz pełnomocnictwa

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2014

Zarząd Your Image S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2014 roku.

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 o godzinie 11.00 przy ulicy Mariackiej 20/4 w Katowicach. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2013 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Your Image S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2013 r. o godz. 09.00 w siedzibie centrali Spółki przy ul. Mariackiej 20/4 w Katowicach. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki: