Akcjonariat Spółki według stanu na dzień 3 października 2018 roku

L.P. Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji w (szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów ( w sztukach) Udział w ogólnej liczbie głosów
1 Varsav SA 10.504.648,00 58,20% 10.504.648,00 58,20%
2 Pozostali 7.545.351,00 41,80% 7.545.351,00 41,80%
Razem 18.049.999,00 100,00% 18.049.999,00 100,00%

 

Struktura kapitału zakładowego

L.P. Seria akcji Liczba akcji w (szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów (w sztukach) Udział w ogólnej liczbie głosów
1 A 2.095.200 11,61% 4.190.400 11,61%
2 B 604.800 3,35% 604.800 3,35%
3 C 700.000 3,88% 700.000 3,88%
4 D 770.000 4,27% 770.000 4,27%
5 E 10.308.571 57,11% 10.308.571 57,11%
6 F 571.428 3,17% 571.428 3,17%
7 G 3.000.000 16,62% 3.000.000 16,62%
Razem 18.049.999 100,00% 18.049.999 100,00%