Produkcja gier komputerowych i mobilnych oraz aplikacji m.in z obszaru wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR) w oparciu o własny zespół produkcyjny
Świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych z zakresu IT ze szczególnym naciskiem na rozwiązania z zakresu VR oraz AR oraz tworzenie zaplecza technologiczno – biznesowego dla projektów z branży AR/VR
Działalność wydawnicza na rynku gier komputerowych, mobilnych oraz aplikacji z obszaru wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości

Dodatkowa działalność:

a) udzielanie wsparcia eksperckiego podmiotom zewnętrznym

b) udzielanie wsparcia technologicznego (np. poprzez wykonanie wszystkich bądź niektórych etapów produkowanej gry przez zespół deweloperski Emitenta)

c) udzielaniu wsparcia finansowego poprzez:

    •  objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w podmiotach z branży gier oraz AR/VR, a w  przyszłości także:

    •   udzielanie finansowania poprzez tworzony przez siebie portal crowdfundingowy.