Varsav Game Studios S.A. koncentruje swoją działalność na produkcji gier komputerowych, działalności wydawniczej we współpracy z zewnętrznymi studiami oraz inwestycjach w spółki z branży gier. Głowna produkcje Spółki realizowaną własnym zespołem produkcyjnym stanowi gra Bee Simulator.

Zespół Varsav Game Studios S.A. składa się z trzydziestu, utalentowanych specjalistów, z doświadczeniem zdobytym w znanych, polskich studiach deweloperskich. Całością produkcji zarządza weteran branży gier komputerowych w Polsce, który przez ostatnie 15 lat pracował m.in. przy kluczowych projektach CI Games, Flying Wild Hog czy Fuero Games Zespół brał udział w produkcji oraz finansowaniu ponad 20 projektów gier komputerowych.

Strategia Spółki opiera się na:

  • Produkcja gier komputerowych i mobilnych oraz aplikacji
  • Działalność wydawnicza na rynku gier komputerowych, mobilnych oraz aplikacji z obszaru wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości
  • Świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych z zakresu IT
  • Udzielaniu wsparcia eksperckiego, technologicznego (np. poprzez wykonanie wszystkich bądź niektórych etapów produkowanej gry przez zespół deweloperski Emitenta) oraz finansowego podmiotom zewnętrznym.