Varsav Game Studios S.A. koncentruje swoją działalność na produkcji gier komputerowych, działalności wydawniczej we współpracy z zewnętrznymi studiami oraz inwestycjach w spółki z branży gier. Głowna produkcje Spółki realizowaną własnym zespołem produkcyjnym stanowi gra Bee Simulator.

Zespół Varsav Game Studios S.A. składa się z trzydziestu, utalentowanych specjalistów, z doświadczeniem zdobytym w znanych, polskich studiach deweloperskich. Całością produkcji zarządza weteran branży gier komputerowych w Polsce, który przez ostatnie 15 lat pracował m.in. przy kluczowych projektach CI Games, Flying Wild Hog czy Fuero Games Zespół brał udział w produkcji oraz finansowaniu ponad 20 projektów gier komputerowych.

VARSAV Game Studios S.A. chce kształtować świadomość swej marki jako studia wyspecjalizowanego w kreatywnym łączeniu gier akcji z elementami symulacji oraz edukacji. Strategicznym wspólnym mianownikiem realizowanych projektów jest tworzenie elementów rozgrywki w niespotykanej do tej pory w grach perspektywie i ponadprzeciętnej jakości wykonania.

Strategia Emitenta jest  realizowana w szczególności w dwóch głównych obszarach:

Produkcja gier komputerowych w zakresie produkcji gier komputerowych i mobilnych oraz aplikacji w podziale na

  • gry „z innej perspektywy” w segmencie indie premium gdzie kreatywne podejście do elementów rozgrywki łączy się z jakością produkcji zbliżoną do produkcji AAA. Kluczowe produkcje pod kątem możliwości sprzedażowych oraz generowania przyszłych wyników Spółki.

Ukierunkowanie strategii rozwoju w powyższym zakresie w oparciu o gry w segmencie indie premium jest naszym zdaniem najbardziej korzystnym kierunkiem rozwoju ze względu na trendy panujące w branży gier. Analiza najbardziej udanych tytułów 2018 roku jednoznacznie wskazuje, że gracze wymagają od gier indie nie tylko ciekawej rozgrywki, ale także jakości zbliżonej do gier AAA w warstwie wizualnej i dźwiękowej.

Realizowane obecnie projekty wpisują się w powyższą strategię Spółki. W grze Bee Simulator gracz wciela się w rolę pszczoły i realizuje powierzone jej przez naturę zadania. Owady, a w szczególności pszczoły nie miały dotychczas jakościowej reprezentacji w grach indie premium. Z kolei w Bully Giant rola giganta, którą powierzono graczowi, jest odwróceniem rozwiązań spotykanych w innych grach, gdzie najczęściej to ludzie bronią się przed atakami gigantów. Również kluczowy projekt obecnie realizowany przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem, tj. OVID Works sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gra Metamorphosis łączy rzadko spotykaną w grach próbę kreatywnej interpretacji dzieł kultury z unikalną mikro perspektywą robaka.

  • pozostałe gry, w których jednym z elementów jest prowadzenia prac badawczo-rozwojowych m.in. poprzez tworzenia unikalnych mechanik dla gier. Produkcje o niższym zakładanym budżecie kosztowym oraz potencjale sprzedaży z silnym elementem prototypowania.
  • działalność wydawnicza – w zakresie gier zbieżnych ze strategią tworzenia gier „z innej perspektywy” realizowanych przez zewnętrzne podmioty. Efektem działań w obszarze wydawniczym jest pozyskanie projektów Bully Giant oraz Sweetest Dungeon.

Dodatkowo Strategia zakłada działania w następujących obszarach:

  • świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych oraz tworzenie zaplecza technologiczno – biznesowego dla projektów z branży
  • udzielanie wsparcia merytorycznego, technologicznego lub finansowego projektów podmiotów z branży m.in. poprzez dokonywanie inwestycji jako inwestor strategiczny lub inwestor finansowo-strategiczny w podmioty realizujące produkcje zbieżne ze strategią Spółki