ZARZĄD FIRMY

 

Konrad Mroczek
Prezes Zarządu

Blisko 3 letnie doświadczenie w branży gier komputerowych. Długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami zdobyty w bankowości inwestycyjnej.  W latach 2014-2016 zatrudniony w BZ WBK M&A. W latach 2011-2013 odpowiedzialny za inwestycje własne BZ WBK – realizowane poprzez BZ WBK Inwestycje.

 

Łukasz Rosiński
Członek Zarządu

Posiada bogate doświadczenie w branży gier komputerowych (m.in wiceprezes Zarządu The Farm 51 Group S.A).. Posiada blisko 10 letnie doświadczenia w transakcjach na rynku kapitałowym, przede wszystkim w emisjach akcji i obligacji korporacyjnych.

RADA NADZORCZA

 

Piotr Babieno
Członek Rady Nadzorczej

Z branżą gier związany od kilkunastu lat. Od 2006 roku sprawował funkcje zarządzające w spółkach deweloperskich tworzących gry na konsole. Od 2008 Prezes Zarządu Bloober Team S.A.

Magdalena Kramer
Członek Rady Nadzorczej

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz podmiotów rynku kapitałowego, nabyte w trakcie pracy w kancelariach adwokackich oraz w podmiocie z sektora usług finansowych.

Wojciech Pazdur
Członek Rady Nadzorczej

Współzałożyciel, dyrektor produkcji oraz Wiceprezes Zarządu The Farm 51 Group S.A.,
wcześniej wieloletni współpracownik studia People Can Fly, współtwórca gry „Painkiller”,
redaktor naczelny magazynu „3D”. Absolwent Politechniki Śląskiej, obecnie współpracuje z
Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.

Tomasz Milas
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, wydział Handlu. Od 1989 roku przedsiębiorca,
właściciel i członek zarządu spółek z branży metalurgicznej. Od 2012 właściciel zakładu piekarniczego Dakri sp z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz zakładu lekkich konstrukcji stalowych TM Drutpol sp z o.o. z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu. Obecnie inwestor na rynku kapitałowym.

Anna Andrzejak
Członek Rady Nadzorczej

Wieloletnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej, inwestycji kapitałowych oraz funduszy typu private equity. Była zatrudniona w biurach maklerskich, firmach inwestycyjnych, jak również w departamencie banku działającym w obszarze corporate finance. W trakcie swojej kariery zawodowej zasiadała w radach nadzorczych kilkunastu spółek kapitałowych.