ZARZĄD FIRMY

 

Konrad Mroczek
Prezes Zarządu

Blisko 10 letnie doświadczenie w branży finansowej. Doświadczenie w zakresie przeprowadzania transakcji. W latach 2014-2016 zatrudniony w BZ WBK M&A. W latach 2011-2013 odpowiedzialny za inwestycje własne BZ WBK – realizowane poprzez BZ WBK Inwestycje.

 

Łukasz Rosiński
Członek Zarządu

Posiada bogate doświadczenie w branży gier komputerowych (Wiceprezes Zarządu The Farm 51 Group S.A.. Posiada blisko 10 letnie doświadczenia w transakcjach na rynku kapitałowym, przede wszystkim w emisjach akcji i obligacji korporacyjnych.

RADA NADZORCZA

 

Piotr Babieno
Członek Rady Nadzorczej

Z branżą gier związany od kilkunastu lat. Od 2006 roku sprawował funkcje zarządzające w spółkach deweloperskich tworzących gry na konsole. Od 2008 Prezes Zarządu Bloober Team S.A. 

Magdalena Kramer
Członek Rady Nadzorczej

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz podmiotów rynku kapitałowego, nabyte w trakcie pracy w kancelariach adwokackich oraz w podmiocie z sektora usług finansowych. 

Adam Osiński
Członek Rady Nadzorczej

Twórca inkubatorów przedsiębiorczości wyspecjalizowanych w sektorze technologii. Ekspert w zakresie rynku NewConnect, prawa cywilnego i handlowego, doradzał przy licznych projektach z zakresu M&A dla firm polskich oraz zagranicznych. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie oraz partnera zarządzającego w KAOS. 

Dominik Gaworecki
Członek Rady Nadzorczej

W latach 2010 – 2016 Zarządzający strategiami akcyjnymi w mWealth Management (Obrana strategia zwyciężyła roczny rankingi dziennika „Parkiet” w kategorii „Portfele Akcji”). Obecnie wspólnie z Panem Michałem Szpinem zarządza autorskim funduszem Inwestycyjny Excalibur FIZ (w ramach OPTI TFI). Licencja Doradcy Inwestycyjnego (nr 236) oraz międzynarodowy certyfikat CFA. 

 Anna Andrzejak
Członek Rady Nadzorczej

Wieloletnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej, inwestycji kapitałowych oraz funduszy typu private equity. Była zatrudniona w biurach maklerskich, firmach inwestycyjnych, jak również w departamencie banku działającym w obszarze corporate finance. W trakcie swojej kariery zawodowej zasiadała w radach nadzorczych kilkunastu spółek kapitałowych.