Varsav Game Studios S.A. koncentruje swoją działalność na produkcji gier komputerowych, działalności wydawniczej we współpracy z zewnętrznymi studiami oraz inwestycjach w spółki z branży gier. Głowna produkcje Spółki realizowaną własnym zespołem produkcyjnym stanowi gra Bee Simulator.

Zespół Varsav Game Studios S.A. składa się z trzydziestu sześciu, utalentowanych specjalistów, z doświadczeniem zdobytym w znanych, polskich studiach deweloperskich.  Całością produkcji zarządza weteran branży gier komputerowych w Polsce, który przez ostatnie 15 lat pracował m.in. przy kluczowych projektach CI Games, Flying Wild Hog czy Fuero Games Zespół brał udział w produkcji oraz finansowaniu ponad 20 projektów gier komputerowych.