Akcjonariat Spółki według stanu na dzień 2 lutego 2017 roku

 
L.P. Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji w (szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów ( w sztukach) Udział w ogólnej liczbie głosów
1 Varsav SA 10.308.571,00 68,50% 10.308.571,00 60,13%
2 Varido Investment Ltd. 1.596.077,00 10,61% 3.192.154,00 18,62%
3 Pozostali 3.145.351,00 20,90% 3.644.474,00 21,26%
Razem 15.049.999,00 100,00% 17.145.199,00 100,00%

 

Struktura kapitału zakładowego

 
L.P. Seria akcji Liczba akcji w (szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów (w sztukach) Udział w ogólnej liczbie głosów
1 A 2.095.200 13,92% 4.190.400 24,44%
2 B 604.800 4,02% 604.800 3,53%
3 C 700.000 4,65% 700.000 4,08%
4 D 770.000 5,12% 770.000 4,49%
5 E 10.308.571 68,50% 10.308.571 60,13%
6 F 571.428 3,80% 571.428 3,33%
Razem 15.049.999 100,00% 17.145.199 100,00%