(6/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej złożoną przez Panią Annę Andrzejak (raport bieżący EBI nr 5/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, w dniu 14 kwietnia...

(5/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pani Anna Andrzejak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 14 kwietnia 2020 roku. Postawa prawna: §3 ust.1...

(4/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2020 roku powziął informację o rezygnacji Pana Konrada Mroczka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 14 kwietnia 2020 roku z powodów...