(2/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020.   Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy...

(21/2019) Zmiana stanu posiadania

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.   Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2019 roku Emitent...