Zarząd Emitenta Varsav Game Studios S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 18 czerwca 2020 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna s.c. przy ul. Hożej 37 lok.16 w Warszawie (00-681).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2/ Projekty uchwał na ZWZ

3/ Wzór formularza