Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 15 maja 2019 roku (otrzymanego przez Emitenta w dniu 16 maja 2019 roku), sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Varsav S.A., tj. podmiot blisko związany z Panem Łukaszem Rosińskim, który pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Emitenta, pozyskał informację o dokonaniu zmiany powiadomienia z dnia 16 lipca 2018 roku (zmiana polegała na usunięciu pkt. 4.2. pierwotnego powiadomienia w całości, z uwagi na fakt iż transakcja zbycia 700.000 akcji Spółki przez Varsav S.A. nie doszła do skutku).

Varsav S.A. to podmiot blisko związany z Panem Łukaszem Rosińskim, w którym Pan Łukasz Rosiński pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pan Łukasz Rosiński z uwagi na pełnioną funkcję Członka Zarządu Emitenta posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.
Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.
Pobierz: