Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako “Spółka”, “Emitent) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2019 roku:

Varsav S.A: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 9.508.571, udział w głosach na ZWZ – 100 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 47,42 proc.