Zarząd Emitenta Varsav Game Studios S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 maja 2019 roku, na godzinę 11:00 w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek-Fijałkowska s.c. przy ul. Hożej 37 lok. 16 w Warszawie.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Treść uchwał znajduje się w zakładce Walne Zgromadzenia.