Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2018.