Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Varsav Game Studios S.A. (dalej: “Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do komunikatów ESPI nr 33/2017, 7/2018 oraz 10/2018 w odniesieniu do projektów: AR Kicker, Bully Giant oraz Sweetest Dungeon (“Projekty”), przekazuje do publicznej wiadomości nowy, planowany zakres i harmonogram wydawniczy Projektów. Zarząd Emitenta wskazuje, że z uwagi na skoncentrowanie zespołu produkcyjnego Emitenta na ostatniej fazie produkcji gry Bee Simulator, aktualizacji wymaga pierwotnie ustalony harmonogram wydawniczy Projektów.

Zarząd Emitenta wskazuje, że z początkiem 2019 roku zasoby Spółki zostaną zwiększone celem realizacji Projektów, w związku z czym Zarząd Emitenta poniżej przekazuje aktualny harmonogram wydawniczy dotyczący Projektów.

Gra AR Kicker zostanie zrealizowana przy współpracy zespołu produkcyjnego Emitenta z partnerem zewnętrznym, posiadającym doświadczenie w łączeniu usług GPS, mapowych i satelitarnych z technologią rozszerzonej rzeczywistości. Termin zakończenia produkcji oraz wydania gry jest planowany na 2019 rok. Dokładna data zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

Gra Bully Giant zostanie zrealizowana przez powiększony na zasadzie outsourcingu zespół produkcyjny Emitenta. Emitent podjął decyzję o zwiększeniu zakresu produkcji i od początku 2019 roku oprócz bazowego trybu rozgrywki jednoosobowej i lokalnego trybu rozgrywki wieloosobowej, zostaną rozpoczęte prace nad wersją online multiplayer. Termin zakończenia produkcji wersji rozgrywki jednoosobowej jest planowany na przełom II i III kwartału 2019 roku. Z kolei planowana data wydania gry w trybie early access to 2019 rok. Dokładna data zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

Gra Sweetest Dungeon zostanie zrealizowana przez zespół produkcyjny Emitenta. Na podstawie testów wewnętrznych Emitent podjął decyzję o zmianie koncepcji gry na hack’n’slash w klimacie fantasy z elementami przygodowymi. Gra zostanie przygotowania zarówno w wersji mobilnej, jak i na urządzenia PC, rozważane jest także wydanie gry na konsolę Nintendo Switch. Termin zakończenia produkcji oraz wydania gry jest planowany na 2019 rok. Dokładna data zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

Zwiększenie zakresu realizowanych projektów oraz zespołu produkcyjnego Emitenta możliwe jest m.in. z uwagi na fakt pozyskania w IV kwartale 2018 roku 4 mln złotych w ramach wykona-nia praw z warrantów subskrypcyjnych serii A.

Realizacja Projektów stanowi realizację strategii Emitenta w zakresie obejmującym działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych oraz mobilnych.