Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Varsav Game Studios S.A. dokonuje korekty raportu ESPI nr 52/2018, opublikowanego w dniu 22 grudnia 2018 roku o godz. 6:14, w zakresie podstawy prawnej. Właściwą podstawą prawną raportu jest art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

W pozostałym zakresie raport nie ulega zmianie.

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 21 grudnia 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Varsav S.A., tj. podmiot blisko związany z Panem Łukaszem Rosińskim, który pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Emitenta, pozyskał informację o transakcjach na akcjach dokonanych przez Varsav S.A. w dniu 21 grudnia 2018 roku.

Varsav S.A. to podmiot blisko związany z Panem Łukaszem Rosińskim, w którym Pan Łukasz Rosiński pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pan Łukasz Rosiński z uwagi na pełnioną funkcję Członka Zarządu Emitenta posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Pobierz:

MAR19.PRF