Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd VARSAV Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, (“Emitent”) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2020 roku rozpoczął negocjacje z deweloperem gier komputerowych z Brazylii, (“Partner”), łącznie “Strony”.

Celem negocjacji prowadzonych przez Strony jest określenie możliwości oraz zasad, warunków i parametrów finansowych ewentualnej współpracy Emitenta z Partnerem polegającej na świadczeniu przez Emitenta pełnego zakresu działalności wydawniczej (finansowanie dokończenia produkcji, portowanie i certyfikacja, lokalizacja, testowanie, PR oraz marketing) dla gry realizowanej przez Partnera.

Intencją Stron jest zawarcie umowy wydawniczej, która umożliwiałaby wydanie gry Partnera na PC i konsole.

O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub o zakończeniu negocjacji dotyczących umowy w inny sposób, Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania rozpoczynają realizację punktu strategii rozwoju Emitenta, pt. “Działalność wydawnicza – w zakresie gier zbieżnych ze strategią tworzenia gier “z innej perspektywy” realizowanych przez zewnętrzne podmioty”.