Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: “Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku (dot. aktualizacji strategii działalności Emitenta na lata 2018-2019) przekazuje zaktualizowaną strategię działalności na rok 2019.

Wyznaczone kierunki strategiczne Emitenta, w zakresie produkcji gier komputerowych i mobilnych oraz aplikacji, a także w zakresie działalności wydawniczej, zgodnie ze zaktualizowaną strategią (o których mowa w pkt. 1 i 3 raportu bieżącego ESPI nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku dot. aktualizacji strategii działalności Emitenta na lata 2018-2019) są realizowane poprzez:

1.Tworzenie gier “z innej perspektywy” w segmencie indie premium (dalej: “Gry”), gdzie kreatywne podejście do elementów rozgrywki łączy się z jakością produkcji zbliżoną do produkcji AAA przez wewnętrzne studio produkcyjne,

2.Tworzenie gier, w których jednym z elementów jest prowadzenia prac badawczo-rozwojowych m.in poprzez tworzenia unikalnych mechanik dla gier. Produkcje o niższym zakładanym budżecie kosztowym oraz potencjale sprzedaży z silnym elementem prototypowania.

3.Działalność wydawniczą gier zbieżnych ze strategią tworzenia gier “z innej perspektywy” realizowanych przez zewnętrzne podmioty.

Zarząd Varsav Game Studios S.A. kształtuje świadomość marki jako studia wyspecjalizowanego w kreatywnym łączeniu gier akcji z elementami symulacji oraz edukacji. Strategicznym wspólnym mianownikiem realizowanych projektów jest tworzenie elementów rozgrywki w niespotykanej do tej pory w grach perspektywie i ponadprzeciętnej jakości wykonania.

Jednoznaczna strategia rozwoju jest bardzo ważnym elementem komunikacji Spółki z graczami oraz z partnerami branżowymi, tj. dziennikarzami, wydawcami i producentami sprzętu. Dzięki tego typu przewidywalności zwiększa się potencjał marketingowy kolejnych produkcji, jak również rozpoznawalność studia jako całości. Ponadto, w ocenie Zarządu Emitenta ukierunkowanie strategii rozwoju w powyższym zakresie w oparciu o gry w segmencie indie premium jest najbardziej korzystnym kierunkiem rozwoju ze względu na trendy panujące w branży gier. Analiza najbardziej udanych tytułów 2018 roku jednoznacznie wskazuje, że gracze wymagają od gier indie nie tylko ciekawej rozgrywki, ale także jakości zbliżonej do gier AAA w warstwie wizualnej i dźwiękowej.

Realizowane obecnie projekty wpisują się w powyższą strategię Spółki. W grze Bee Simulator gracz wciela się w rolę pszczoły i realizuje powierzone jej przez naturę zadania. Owady, a w szczególności pszczoły nie miały dotychczas jakościowej reprezentacji w grach indie premium. Z kolei w Bully Giant rola giganta, którą powierzono graczowi, jest odwróceniem rozwiązań spotykanych w innych grach, gdzie najczęściej to ludzie bronią się przed atakami większych stworzeń. Również kluczowy projekt obecnie realizowany przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem, tj. OVID Works sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gra Metamorphosis łączy rzadko spotykaną w grach próbę kreatywnej interpretacji dzieł kultury z unikalną mikro perspektywą robaka.

W związku z aktualizacją strategii działalności Emitenta na rok 2019 oraz mając na uwadze treść opublikowanego przez Emitenta raportu bieżącego ESPI nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku (dot. aktualizacji strategii działalności Emitenta na lata 2018-2019) Emitent wskazuje, iż nie rezygnuje z dalszej realizacji strategii działalności w zakresie 1) świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych z zakresu IT ze szczególnym naciskiem na rozwiązania z zakresu VR oraz AR oraz tworzenia zaplecza technologiczno – biznesowego dla projektów z branży AR/VR oraz 2) udzielania wsparcia eksperckiego (np. recenzuje poszczególne etapy produkowanej przez spółkę gry) lub udzielania wsparcia technologicznego (np. poprzez wykonanie wszystkich bądź niektórych etapów produkowanej gry przez zespół deweloperski Emitenta) lub udzielaniu wsparcia finansowego poprzez obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w podmiotach z branży gier komputerowych oraz AR/VR, jednakże należy podkreślić, że kluczowymi elementami strategii Emitenta jest tworzenie gier oraz działalność wydawnicza i na tym Emitent zamierza skupić swoje działania w pierwszej kolejności.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w ramach ww. informacji, Emitent niezwłocznie przekaże stosowny komunikat bieżący.