Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent” “Spółka”) informuje, iż w dniu 13 listopada 2017 roku Emitent podjął decyzję o rozpoczęciu produkcji gry pod roboczym tytułem “AR Kicker” (dalej: “Gra”) oraz utworzył dedykowany zespół produkcyjny odpowiedzialny za realizację prac związanych z produkcją Gry.

Gra będzie stanowiła pierwszą w portfolio Spółki grę mobilną z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości oraz będzie połączeniem menedżera piłkarskiego z elementami gry akcji w postaci zadań, które gracz musi wykonać przy użyciu swojego telefonu komórkowego w rozszerzonej rzeczywistości. Emitent planuje dystrybucję Gry za pośrednictwem platformy AppStore oraz Google Play.

Powołany zespół produkcyjny od dnia dzisiejszego rozpoczyna prace w zakresie produkcji Gry. Planowana premiera Gry to przełom 2018 i 2019 roku

W ocenie Zarządu działania związane z produkcją i sprzedażą Gry mogą istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

Szczegółowe informacje na temat realizacji kolejnych etapów produkcji Gry, w tym w szczególności w zakresie ewentualnych zmian w zakresie ww. informacji, Emitent będzie przekazywał w trybie publikacji stosownych raportów.