Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: “Spółka”, “Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 7 września 2017 roku porozumienia o współpracy z Politechniką Gdańską.

Przedmiotem porozumienia jest nawiązanie przez Strony współpracy w zakresie współtworzenia przestrzeni coworkingowej zlokalizowanej na terenie Politechniki Gdańskiej wyposażonej w sprzęt wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości (odpowiednio: VR i AR), prowadzenia cyklicznych spotkań lub wykładów przez Emitenta, których słuchaczami będą studenci Politechniki Gdańskiej, na temat biznesowej strony tworzenia projektów technologicznych (gry, aplikacje VR/AR) oraz biznesowego wsparcia projektów Politechniki Gdańskiej.

W ramach współpracy Emitent zobowiązał się do dostarczenia Politechnice Gdańskiej niezbędnego do wyposażenia przestrzeni coworkingowej sprzętu VR/AR. Współpraca Stron na mocy zawartego porozumienia będzie realizowana poprzez korzystanie z bazy sprzętowej oraz technologicznej Politechniki Gdańskiej, niezbędnej do poprawnego działania urządzeń VR/AR oraz pomieszczenia wyznaczonego przez Politechnikę Gdańską lub przez jej studentów, lub studentów innych uczelni, lub osób z zewnątrz zainteresowanych realizacją projektu z branży gier oraz VR/AR.

Zawarcie porozumienia przyczyni się do nawiązania przez Strony dialogu technologicznego oraz do wzajemnego wsparcia biznesowo-merytorycznego mającego na celu jak najefektywniejszą oraz najbardziej optymalną współpracę Stron.