Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Varsav VR S.A. dokonuje korekty raportu ESPI nr 24/2017, opublikowanego w dniu 4 września 2017 roku o godz. 18:59, w zakresie numeru, pod którym raport został opublikowany. Właściwą numeracją, jaką raport powinien otrzymać jest 25/2017.

Jednocześnie, Zarząd Varsav VR S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 2 października 2017 roku, na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej M. Biwejnis &P. Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki: