Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2018 roku, Emitent zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie („Kancelaria”).

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Kancelarię na rzecz Emitenta następujących usług:
  1.  wspieranie Emitenta przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu;
  2. współdziałanie z Emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu;
  3. bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku New Connect.

Zawarcie przedmiotowej Umowy wynika z faktu, iż poprzednia umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawarta przez Emitenta z Kancelarią była umową terminową obowiązującą przez okres jednego roku od dnia jej zawarcia.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”