Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 15/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku (dot. zawarcia umowy o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia aneksu do ww. umowy o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) rozszerzono jej zakres o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) również akcji serii H Spółki.

W konsekwencji wiążąca strony umowa obejmuje wprowadzenie akcji serii E oraz akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.