Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: “Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (dot. zawarcia umowy wydawniczej na grę Bully Giant) informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiła oficjalna zapowiedź i rozpoczęcie komunikacji marketingowej gry Giants Uprising (dalej jako “Gra”). Jednocześnie Emitent informuje, że nastąpiła zmiana nazwy gry Bully Giant na Giants Uprising. Zdaniem Emitenta nowa nazwa lepiej odzwierciedla charakter Gry i dalsze plany jej rozwoju.

Premiera Giants Uprising w wersji PC (early access) zaplanowana jest na 2020 r. Nadal rozważane jest wydanie Gry na konsole.
Sprzedaż Gry w opinii Zarządu będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za 2020 rok i kolejne okresy.
Oficjalna zapowiedź i rozpoczęcie komunikacji marketingowej Gry stanowi realizację strategii Emitenta w zakresie “3. Działalność wydawnicza na rynku gier komputerowych, mobilnych oraz aplikacji z obszaru wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości”.