Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Varsav Game Studios S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako “Emitent”, “Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku (dot. aktualizacji informacji na temat gry – Bee Simulator) niniejszym informuje o zakończeniu negocjacji dotyczących współpracy wydawniczej w zakresie globalnej dystrybucji gry Bee Simulator (dalej jako “Gra”) oraz zawarciu w dniu 1 lutego 2019 roku umowy ze spółką Bigben Interactive S.A. z siedzibą w Lesquin Cedex, Francja (dalej jako “Wydawca”) obejmującej wydanie i marketing Gry przez Wydawcę.

Wydawca jest podmiotem posiadający ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie dystrybucji gier na urządzenia PC i konsole. Umowa określa ramy współpracy pomiędzy Spółką a Wydawcą, dotyczące produkcji, wydania, dystrybucji oraz marketingu Gry na terytorium całego świata.

Umowa zakłada dystrybucję Gry w wersji cyfrowej oraz pudełkowej globalnie. Premiera Gry planowana jest pod koniec 2019 roku jednocześnie na PC oraz konsole. Emitent będzie informował szczegółowo o harmonogramie wydawniczym ustalonym z Wydawcą w kolejnych komunikatach bieżących.

Na mocy zawartej umowy wydawniczej, Emitent otrzyma od Wydawcy wynagrodzenie typu “recap” (po spełnieniu przez Emitenta ustalonych “kamieni milowych”) oraz w postaci tantiem, które będą wypłacane Emitentowi od każdej sprzedanej sztuki Gry. Zasady współpracy między Emitentem a Wydawcą przy realizacji Gry, jak również przyszłego podziału dochodów z komercjalizacji Gry, nie odbiegają od warunków rynkowych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu Spółki, fakt realizacji projektu w związku z zawartą umową z Wydawcą, będzie miał istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w roku 2019 oraz lata następne.