Zarząd Varsav VR S.A. informuje, że raporty okresowe w 2017 roku będą przekazywane w następujących terminach:

IV kwartał 2016 r. - 14 lutego 2017 roku
I kwartał 2017 r. - 15 maja 2017 roku
II kwartał 2017 r. - 14 sierpnia 2017 roku
III kwartał 2017 r. - 14 listopada 2017 roku
raport roczny za 2016 rok - 30 maja 2017 roku