(29/2017) Umorzenie obligacji serii B

Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z dokonanym w dniu 31 października 2017 roku wykupem 35 obligacji serii B o wartości 35 tys. PLN, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 16 września 2015 roku, w dniu 3...

czytaj dalej

(28/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta

Zarząd Varsav VR S.A., dalej: „Emitent” lub „Spółka”, informuje, iż sąd rejestrowy z dniem 17 października 2017 roku zarejestrował zmianę statutu Emitenta między innymi w następującym zakresie, tj.: przedmiotu działalności Emitenta, zamiany akcji imiennych serii A...

czytaj dalej

(27/2017) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Varsav VR S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w związku z rezygnacją Pani Iwony Rogowskiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 21/2017), Nadzwyczajne Walne...

czytaj dalej

(24/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 2 października 2017 roku, na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie. W załączeniu pełna...

czytaj dalej

(21/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Varsav VR S.A. (dalej Spółka) informuję, iż w dniu wczorajszym tj. 3 sierpnia 2017 otrzymał od Pani Iwony Rogowskiej oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 3 sierpnia 2017. Rezygnacja została umotywowana przyczynami...

czytaj dalej