(31/2017) Emisja obligacji serii D

Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2017 roku podjął uchwałę w przedmiocie przydziału obligacji serii D wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 16 listopada 2017 roku. W konsekwencji, Zarząd...

czytaj dalej

(30/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Varsav VR S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na...

czytaj dalej

(29/2017) Umorzenie obligacji serii B

Zarząd Varsav VR S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z dokonanym w dniu 31 października 2017 roku wykupem 35 obligacji serii B o wartości 35 tys. PLN, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 16 września 2015 roku, w dniu 3...

czytaj dalej

(28/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta

Zarząd Varsav VR S.A., dalej: „Emitent” lub „Spółka”, informuje, iż sąd rejestrowy z dniem 17 października 2017 roku zarejestrował zmianę statutu Emitenta między innymi w następującym zakresie, tj.: przedmiotu działalności Emitenta, zamiany akcji imiennych serii A...

czytaj dalej

(27/2017) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Varsav VR S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w związku z rezygnacją Pani Iwony Rogowskiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 21/2017), Nadzwyczajne Walne...

czytaj dalej

(24/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Varsav VR S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 2 października 2017 roku, na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie. W załączeniu pełna...

czytaj dalej