Akcjonariat Spółki według stanu na dzień 19 września 2017 roku

Edytuj 

 

L.P. Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji w (szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów ( w sztukach) Udział w ogólnej liczbie głosów
1 Varsav SA 10.308.571,00 57,11% 10.308.571,00 57,11%
2 Varido Investment Ltd. 1.596.077,00 8,84% 1.596.077,00 8,84%
3 Pozostali 6.145.351,00 34,05% 6.145.351,00 34,05%
Razem 18.049.999,00 100,00% 18.049.999,00 100,00%

 

Struktura kapitału zakładowego

Edytuj 
L.P. Seria akcji Liczba akcji w (szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów (w sztukach) Udział w ogólnej liczbie głosów
1 A 2.095.200 13,92% 4.190.400 24,44%
2 B 604.800 4,02% 604.800 3,53%
3 C 700.000 4,65% 700.000 4,08%
4 D 770.000 5,12% 770.000 4,49%
5 E 10.308.571 68,50% 10.308.571 60,13%
6 F 571.428 3,80% 571.428 3,33%
Razem 15.049.999 100,00% 17.145.199 100,00%